Profesjonalna wycena nieruchomości komercyjnych

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Wycena wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych i magazynowych) od pojedynczych nieruchomości do dużych portfeli położonych w Polsce, m.in. dla celów:

 • transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości
 • transakcji leasingowych
 • zabezpieczenia kredytów
 • wniesienia aportu do spółki
 • sprawozdań finansowanych oraz księgowych
 • emisji obligacji / prospektów emisyjnych
 • wyceny praw zobowiązaniowych (najem / dzierżawa)

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH – KATOWICE

Wycena pawilonu handlowego Intermarche w Katowicach wraz z uzbrojeniem, wybrukowanym plac, latarniami i ogrodzenie.

Cel wyceny: zabezpieczenie wierzytelności.
Lokalizacja: Katowice

WYCENA NIERUCHOMOŚCI – GLIWICE

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym wraz z częścią magazynową wraz z uzbrojeniem, wybrukowanym plac, latarniami i ogrodzeniem.

Cel wyceny: sprzedaż.
Lokalizacja: Gliwice

WYCENA NIERUCHOMOŚCI – DĄBROWA GÓRNICZA

Wycena prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym. Działka ewidencyjna o powierzchni: 754 m2. W skład nieruchomości wchodzą: budynek biurowy, budynek garażu, uzbrojenie, ogrodzenie, bram wjazdowa, utwardzenie.

Cel wyceny: sprzedaż.
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

WYCENA NIERUCHOMOŚCI – SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym. Nieruchomości jest położona w Siemianowicach Śląskich. Działka ewidencyjna o powierzchni ok. 3.000 m2.

Cel wyceny: sprzedaż.
Lokalizacja: Siemianowice Śląskie

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – ZABRZE

Przykład wyceny budynku obsługi ruchu turystycznego w Zabrzu przy ul. Karola Miarki:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym:

 • wolnostojący
 • kondygnacje: 4 nadziemne, 1 podziemna
 • technologia wykonania: mieszana (tradycyjna murowana i stalowa)
 • powierzchnia użytkowa: 874,45 m2

Cel wyceny: sprzedaż.
Lokalizacja: Zabrze

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – ZABRZE

Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków (administracyjnego, stacji trafo, produkcyjnego) stanowiących odrębne nieruchomości, działki ewidencyjne o powierzchni: 30.476 m2.

Cel wyceny: sprzedaż.
Lokalizacja: Zabrze Mikulczyce

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – Świętochłowice

Wyceniana nieruchomość zlokalizowana jest w województwie śląskim, w mieście Świętochłowice, obrębie nr 001 Chropaczów, przy ul. Sztygarskiej

 • określenie wartości wynagrodzenia tytułem ustanowienia służebności przesyłu na Nieruchomości w związku z posadowieniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV będącej własnością TAURON
 • określenie wartości wynagrodzenia tytułem bezumownego korzystania z Nieruchomości poprzez posadowienie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV będącej własnością TAURON

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – BĘDZIN

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Będzinie. Działka ewidencyjna o powierzchni: 700 m2.

W skład nieruchomości wchodzą: budynek użytkowy, uzbrojenie, utwardzenie, ogrodzenie.

Cel wyceny: sprzedaż.
Lokalizacja: Będzin

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – GLIWICE

Przedmiotem wyceny jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym wraz z łącznikiem i halą magazynową, działka ewidencyjna o powierzchni: 23.000 m2). W skład nieruchomości wchodzą: budynek biurowy, łącznik, budynek magazynowy, uzbrojenie, wybrukowany wjazd i parking, ogrodzenie, brama wjazdowa, nasadzenia.

Cel wyceny: sprzedaż.
Lokalizacja: Gliwice

WYCENA TERENÓW ZIELONYCH / REKREACYJNYCH W KATOWICACH LIGOCIE

Części składowe: zdegradowany zbiornik powstały po eksploatacji gliny przez byłą cegielnię, następnie wykorzystywany do 2001 r. przez Kopalnię „Wujek” jako osadnik wód dołowych.

Obszar: 3,4 ha

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – JAWORZNO

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej kompleksem budynków usługowych położonych w Jaworznie.
Obszar: 9000 m2
Zabudowa: kompleks budynków biurowych, stacji diagnostyki pojazdów, warsztatu, myjni.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – SIEMANOWICE ŚLĄSKIE

Wycena nieruchomości komercyjnej. wycena gruntu inwestycyjnego, wycena wybrukowanego parkingu, wycena budynku handlowo – usługowego.

Lokalizacja: Siemianowice Śląskie

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – RADZIONKÓW

Wycena nieruchomości komercyjnej. Wycena hali magazynowej, wycena budynku biurowego, wycena gruntu usługowego. Lokalizacja Radzionków, w otoczeniu nieruchomości produkcyjnych, przemysłowych, handlowo – usługowych.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ – GMINA TWORÓW, POWIAT TARNOGÓRSKI

Wycena stacji kontroli pojazdów. Zakres wyceny obejmował grunt oraz budynek stacji kontroli pojazdów.

Lokalizacja: gmina Tworów, powiat Tarnogórski