Zakres usług

Wycena wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych i magazynowych) od pojedynczych nieruchomości do dużych portfeli położonych w Polsce, m.in. dla celów:

 • Transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości
 • Transakcji leasingowych
 • Zabezpieczenia kredytów
 • Wniesienia aportu do spółki
 • Sprawozdań finansowanych oraz księgowych
 • Emisji obligacji / prospektów emisyjnych
 • Wyceny praw zobowiązaniowych (najem / dzierżawa)

Wycena nieruchomości o przeznaczeniu mieszkaniowym, w tym gruntów przeznaczonych do zainwestowania
oraz istniejących budynków mieszkaniowych.

Celem wyceny może być m.in.:

 • Wartość rynkowa nieruchomości dla celów własnych Zleceniodawcy
 • Wartość rynkowa nieruchomości dla aktualnego i optymalnego sposobu użytkowania dla potrzeb zabezpieczenia
 • Wierzytelności z tytułu kredytu bankowego

WYCENA MIENIA ZABUŻAŃSKIEGO

CO TO JEST MIENIE ZABUŻAŃSKIE?
To mienie pozostawione przez osoby repatriowane w latach 1944-1952 z terenów należących przed II Wojną Światową do Państwa Polskiego. Repatriacji dokonano na podstawie Układów Republikańskich zawartych w 1944r., które określały zwrot wartości mienia pozostawionego przez Rząd Polski.
Na mocy ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej odszkodowanie ograniczono do 20% ich pierwotnej wartości.

KTO DZIEDZICZY MIENIE ZABUŻAŃSKIE?
W razie śmierci właściciela nieruchomości uprawnionymi do rekompensaty są jego spadkobiercy albo niektórzy spośród nich, wskazani przez pozostałych spadkobierców, jeżeli posiadają obywatelstwo polskie.

KTO WYPŁACI REKOMPENSATY ZA MIENIE ZABUŻAŃSKIE?
Wojewodowie wydają decyzje w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty oraz ujawniają dane dotyczące decyzji w rejestrze wojewódzkim.
Samą wypłatę rekompensat wykonuje Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z Funduszu Rekompensacyjnego, czyli inaczej ze Skarbu Państwa.

DO KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O REKOMPENSATĘ ZA MIENIE ZABUŻAŃSKIE?
Warunkiem ustawowym było złożenie zgłoszenia do dnia 31 grudnia 2008r. Jeśli ktoś nie zdążył przed tym terminem, to nie ma prawa o ubieganie się o rekompensatę. Wszystkie toczące się postępowania przed Urzędami Wojewódzkimi dotyczą właśnie tych wniosków złożonych przed w/w terminem.

JAK WYCENIA SIĘ MIENIE ZABUŻAŃSKIE?
Wartość rynkową nieruchomości pozostawionej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej określa się na podstawie nieruchomości podobnych, położonych na obszarze porównywalnych rynków lokalnych funkcjonujących obecnie w Rzeczypospolitej Polskiej. Przy określaniu wartości nieruchomości uwzględnia się przeciętne ceny transakcyjne za nieruchomości podobne, w miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców, porównywalnym stopniu urbanizacji i charakterze administracyjnym do miejscowości, w której znajduje się nieruchomość pozostawiona, położonej na obszarze województwa lub miasta z uwzględnieniem współczynników określających różnice w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw lub miast. Wartość pozostawionej nieruchomości określa się według stanu na dzień jej pozostawienia oraz według cen albo kosztów odtworzenia na dzień wyceny.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH

JAK WYCENIĆ MIESZKANIE W KATOWICACH?
Decydując się na kupno lub sprzedaż mieszkania w Katowicach musimy mieć świadomość, że niezwykle istotną kwestią jest jego wycena. Prawidłowe oszacowanie wartości sprzedawanego, czy też kupowanego lokalu da gwarancję, że cena, jaką zapłacimy lub kwota, jaką mamy w konkretnym przypadku zarobić będą odpowiedniej wysokości. Obliczając wartość nieruchomości ułatwimy sobie sprawę, a późniejsze ewentualne negocjacje ceny przebiegną szybciej i sprawniej. Jeżeli zdecydują się Państwo na samodzielną wycenę mieszkania w Katowicach, warto rozpocząć od zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami kupna i sprzedaży mieszkań w danej lokalizacji i porównania parametrów wpływających na cenę, takich jak między innymi:

 • metraż
 • rok budowy
 • piętro
 • stan techniczny

Jeżeli nie chcą Państwo dokonywać wyceny mieszkania w Katowicach samodzielnie, można skorzystać z dostępnych portali z wycenami, wsparcia biur nieruchomości, czy wreszcie – pomocy wykwalifikowanego urzędnika, jakim jest rzeczoznawca majątkowy. Wyłącznie on jest w stanie wystawić oficjalny, uznawany prawnie dokument, tak zwany operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości. Profesjonalna ekspertyza rzeczoznawcy majątkowego jest najbardziej adekwatna i niezbędna do starania się o kredyt hipoteczny, a także w sprawach o spadek lub zachowek.

JAKIE SĄ ŚREDNIE CENY MIESZKAŃ W KATOWICACH?
Wiele portali internetowych pozwala na przeglądanie ogłoszeń sprzedaży mieszkań w Katowicach – wystarczy kilka kliknięć i otrzymujemy listę nieruchomości o interesujących nas parametrach. Dzięki porównaniu cen ofertowych można pozyskać ogólną wiedzę o tym, ile kosztuje metr kwadratowy mieszkania o konkretnym metrażu i wyposażeniu w danej lokalizacji. Średnia cena za 1m² mieszkania w Katowicach wynosiła w grudniu 2018 roku aż 5301zł – to ponad 20% więcej niż rok wcześniej. Szacuje się, że ceny mieszkań w Katowicach rosną najszybciej w Polsce. Najdroższe, luksusowe apartamenty to koszt nawet 10-11 000zł za 1m², natomiast przeciętna wartość mieszkania w Katowicach wynosi około 333 000zł. Nawet zakup mieszkania w stanie do remontu to często koszt ponad 3500zł za 1m². Taka sytuacja związana jest z dynamicznym rozwojem rynku nieruchomości, coraz większą liczbą inwestycji mieszkaniowych oraz dużym popytem na wynajem mieszkań.

ILE KOSZTUJE WYCENA MIESZKANIA W KATOWICACH?
Tylko profesjonalna wycena nieruchomości uwzględni wszelkie czynniki wpływające na wartość mieszkania i będzie posiadała moc prawną. Koszt wyceny mieszkania w Katowicach wykonanej przez doświadczonego rzeczoznawcę majątkowego Radosława Nowakowskiego to jedynie 590zł brutto. Dzięki takiej fachowej wycenie nieruchomości uzyskają Państwo kompletne informacje niezbędne do celów kredytowych, spadkowych, komorniczych lub podatkowych. Usługi rzeczoznawcy majątkowego dotyczą nie tylko wyceny mieszkań, ale również wyceny domów jednorodzinnych, gruntów i nieruchomości komercyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM W KATOWICACH
Jeżeli chcą Państwo korzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego na terenie Katowic i otrzymać profesjonalną wycenę mieszkania, wystarczy skontaktować się telefonicznie – 604 507 003 lub mailowo – nieruchomosci@ra-no.pl. Rzeczoznawca majątkowy Radosław Nowakowski sprawnie i rzetelnie dokona wyceny mieszkania lub domu i odpowie na wszelkie nurtujące Państwa pytania. Bezstronne i poufne działania oferowane przez firmę Ra-No Nieruchomości z pewnością usatysfakcjonują wszystkich klientów, będą zgodne z obowiązującymi normami prawnymi oraz zrealizowane z należytą starannością. Skontaktuj się z rzeczoznawcą majątkowym w Katowicach i zyskaj profesjonalną pomoc.